Perfektní řešení
v několika krocích

Výpočet chladicího výkonu

Ve skríních a telesech s velmi výkonnými a citlivými elektronickými soucástmi instalace a v závislosti na hustote osazení muže být problémem i vytvárení tepla. U polovodicu navíc hrozí, že se pri prekrocení prípustné provozní teploty sníží jejich životnost. Použitím ventilátoru s filtrem se odebírá vznikající teplo, aby se tak zajistil bezporuchový provoz elektronických soucástí.

Pro správné dimenzování ventilátoru s filtrem mužete níže zjistit potrebný chladicí výkon. Pokud budete potrebovat pri výpoctu naši pomoc, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem.

1. Teplotní rozdíl

Je nutno zohlednit kolísání teplot (např. den-noc, léto-zima, klimatické zóny). Zadejte zde prosím maximální teplotní rozdíl nebo odhadněte teplotní rozdíly ve skříni na základě požadované teploty uvnitř skříně (Ti) a očekávané maximální teploty v okolí skříně (Tu):

Maximální teplota okolí °C
Požadovaná teplota uvnitř °C
Teplotní rozdíl K
Upozornění: Chladicí efekt ventilátoru s filtrem lze docílit jen tehdy, pokud je teplota okolí nižSí než teplota uvnitř skříně. Pokud je teplota okolí vySSí než teplota uvnitř skříně je třeba použít aktivní způsob chlazení.
2. Instalovaný ztrátový výkon

Elektrické spotřebiče, instalované ve skříních nebo tělesech (např. transformátory, relé, polovodiče, sběrnice, atd.) vydávají během provozu teplo - jako ztrátový výkon.

Instalovaný ztrátový výkon W
3. Koeficient vlivu nadmořské výSky

Koeficient zohledňuje vliv poklesu tlaku a hustoty vzduchu s roztoucí výSkou.

Nadmořská výSka v (m)

Koeficient vlivu nadmořské výSky m3K/Wh
4. Výpočet vzduSného výkonu
Potřebný vzduSný výkon m3/h