"STEGO je tým."
Společně, motivovaně, úspěšně

Dosažení cílů se správným přístupem,
odhodláním a poctivostí

Veškeré činnosti a předpisy skupiny STEGO jsou založeny na solidních a jasných firemních hodnotách. I když jsou trhy v neustálých změnách a tlak na úspěch je vysoký, naše cíle jsou zaměřeny na kvalitu a enviromentální politiku, zajišťuje udržitelnost vývoje a transparentnost, stejně jako náš závazný kodex chování zajišťuje spokojenost zákazníků, obchodních partnerů i našich zaměstnanců.

Kvalita a politika životního prostředí

Rozhodujícím faktorem pro udržení konkurenceschopnosti firmy STEGO je zajištění kvality a enviromentálních požadavků zákazníků. Zároveň je nutné organizovat výrobu zboží a služeb co nejefektivněji a nejhospodárněji.  

Následující zásady objasňují naši kvalitu a politiku životního prostředí:

Kvalita

Kvalita našich produktů a služeb nám umožňuje splnit požadavky našich zákazníků a tím i náš úspěch.

Kvalita z hlediska orientace na zákazníka je nejvyšším firemním cílem. Všechny aktivity v rámci společnosti musí být orientovány na zákazníka, který nakonec rozhoduje o další existenci společnosti (konkurenceschopnosti).

Kvalita našich produktů a služeb se neustále zvyšuje.

Představenstvo STEGO Elektrotechnik GmbH určuje kvalitu a politiku životního prostředí, která je závazná pro všechny zaměstnance STEGO a zajišťuje, že se provádí na všech úrovních.

Ochrana životního prostředí

Máme povinnost vůbči životnímu prostředí, což znamená, že všichni zaměstnanci společnosti STEGO se snaží vyhýbat nebo alespoň minimalizovat dopady škod na životní prostředí na pracovišti (mají povinnost neustáleho zlepšování a zabránění znečištění životního prostředí).Jsme zavázáni k dodržování minimálních ekologických právních předpisů.Zdroje společnosti musí být využity důsledně a jejich zachování musí být stanoveno jako fixní cíl společnosti.

 

Prostřednictvím systému zlepšovacích návrhů jsou dávány podněty k identifikaci s firmou a k promýšlení pracovních postupů (ocenění, pocit vlastní hodnoty, motivace).

Únor 2012
Vedení podniku

Morální kodex

Naše politika kvality a vztahu k životnímu prostředí je uskutečnována prostřednictvím našeho morálního kodexu.

STEGO Elektrotechnik GmbH se jako člen ZVEI závazalo ke kodexu chování. Chcete-li zobrazit ZVEI kodex chování, použijte odkaz níže, ke zobrazení jejich webové stránky. Zde můžete najít ZVEI kodex chování ke stažení v mnoha jazycích.

ZVEI Code of Conduct