Celosvětová ochranapro ohroženou elektroniku
Celosvětová ochranapro ohroženou elektroniku
Celosvětová ochranapro ohroženou elektroniku

Systematický vývoj
optimalizace a ochrana

Abychom mohli účinně chránit skříně a rozvaděče našich zákazníků, musí náš tým vyvíjet nové produkty a neustále je zdokonalovat. Firma STEGO pravidelně vytváří inovativní technická řešení s patentovaným designem výrobků, které jsou tak jedinečné co do formy tak i funkčnosti, čímž vzbuzují pozornost mnoha napodobitelů. Z toho důvodu se snažíme usilovat o prosazování užitných a průmyslových vzorů a designu registrací, jakož i ochranné známky a autorského práva po celém světě.

STEGO důrazně sleduje prosazování svých patentů a ochranných známek a snaží se například soudně nařídit zastavení distribuce výrobků porušujících práva , stejně jako nárokovat značné peněžní škody, jakož i právní náklady.

Jsme hrdí na naše inovativní síly i na unikátní design našich výrobků. STEGO očekává stejný přístup ze strany obchodních partnerů a konkurence.