VENTILÁTOR S FILTREM PLUS
VYFOUKNE VÍCE VZDUCHU Z ROZVADĚČE

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝHODY NOVÉ TECNOLOGIE

Díky své jedinečné technologii dosahuje Filter Fan Plus efektivnější cirkulace vzduchu a nabízí značné plus v proudění vzduchu. Výsledek: Do skříně se dostane znatelně větší množství chladného vzduchu. Zároveň je teplý vzduch vytlačován rychleji a efektivněji ven.

NOVÁ TECHNOLOGIE VZDUCHOVÉ KLAPKY PRO LEPŠÍ PRŮTOK VZDUCHUNová technologie vzduchové klapky eliminuje potřebu filtrační vložky při výstupu vzduchu a zlepšuje tím jeho výměnu. Takže za použití stejné velikosti výřezu krytu rozvaděče se vymění více vzduchu a vzniká tak efektivnější ochlazování. Další výhoda: když ventilátor není v provozu, klapky zůstanou uzavřené a skříň je tak lépe chráněna.

NOVÝ ROHATKOVÝ MECHANISMUS - FIXACE BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍVentilátor s filtrem Plus je fixován ve výřezu z vnější strany skříně bez použití nářadí. Stisknutím tlačítka rohatky je ventilátor s filtrem vtažen do stěny skříně. Rohatka se zafixuje za charakteristické zvukové odezvy a ventilátor s filtrem je tak pevně nainstalován. Rohatka je vhodná pro montáž do skříně s tloušťkou stěny od 1 do 4 mm.