VENTILÁTOR S FILTREM PLUS
VYFOUKNE VÍCE VZDUCHU Z ROZVADĚČE

SYSTÉM FPO
SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU „VEN“

Toto řešení se užívá, pokud je třeba intenzivně odvádět teplo z horní části rozvaděče, protože umožňuje aktivnější evakuaci horkého vzduchu. Za tímto účelem je ventilátor v kombinaci s účinnou technologií klapky umístěn v horní části skříně. Teplo je proto odváděno rychleji z kritické oblasti. Ve spodní části skříně je umístěn sací filtr s vložkou, kterým vstupuje chladnější vzduch z vnější strany dovnitř rozvaděče.